Finn mottagare i listan eller i kartan. Välj mottagare och tryck fortsätt för att uppdatera kartan och gå vidare med terminalinställningar.

Ange en terminal om ni vill inkludera systemalternativ som utnyttjar terminaler för sönderdelning och omlastning. Tryck fortsätt för att gå vidare med val av enhet och systemalternativ.

Välj enhet som ska användas för att presentera resultat. Alla beräkningar utförs i stjälpt kubikmeter (m3s, yttervolym av tex en flishög) och konverteras till vikt (ton) eller energi (MWh) när en annan enhet väljs. Exakt relation mellan enheterna kan specificeras per system i steg 5. Kostnadsprofil.

Välj en förväntad fuktighetsgrad som påverkar enhetskonvertingen. Fuktighetsvalet justerar de standardvärden som finns för enhetskonvertering i systemprofilerna.

Klicka i rutan ovan och välj ett eller flera systemalternativ som ska jämföras, upp till fem stycken. Vissa system utnyttjar en terminal eller leverans på järnväg och kan enbart väljas då en terminal är vald i steg 2. För järnvägssystem så krävs också att mottagaren har en deklarerad mottagarterminal och att den valda terminalen är en järnvägsterminal.


I figuren ovan jämförs kostnadsprofilerna för de systemval som är valda i steg 4. Klicka på en punkt för att redigera en kostnadsprofil och skapa en ny eller uppdatera en redan anpassad profil. Observera att system som utnyttjar terminal visar kostnadsprofil mätt i km från avlägg till terminal. Kostnaden för vidare transport från terminal till destination är förberäknad från systemprofilen och beror på val av mottagare och terminal. Denna kostnad ingår i systemets kostnad vid 0 km från terminal.

Begränsa beräkningsområde. Avståndet mäts i km och representerar vägavstånd. Områden utanför maximalt avstånd färgläggs inte.

Sätt nya kostnadsgränser. Kostnaden färgläggs med grönt (0-25%), blått (25-50%), lila (50%-75%) och rött (50-100%). Ett grått område är inom maximalt avstånd men utanför maximal kostnadsgräns.